UBND huyện Tuy An
Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác Mặt trận (Cụm số 2) năm 2020 gồm các huyện Tuy An, Phú Hòa, Đông Hòa, thị xã Sông cầu và thành phố Tuy Hòa

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 18/03/2020

Ngày 12/3/2020, tại huyện Tuy An, Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố thuộc cụm thi đua số 2 năm 2020 gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Phú Hòa, Tuy An và Đông Hòa dược diễn ra tại Hội trường UBMTTQVN huyện Tuy An.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An (Trưởng cụm số 2) đã thông qua Hướng dẫn về công tác ký kết, giao ước thi đua, khen thưởng của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Phú Yên và một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các tiêu chí thi đua năm 2020; Triển khai quán triệt tổ chức cho cán bộ, công chức cơ quan và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn về nội dung thi đua và thực hiện; Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, tránh hành chính hóa; thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; tổ chức kiểm tra chéo giữa Mặt trận các huyện, thị, thành phố trong cụm. Hội nghị thống nhất 04 nội dung với 58 tiêu chí, nhiệm vụ, thang điểm thi đua trong cụm và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Thông qua hội nghị ký kết giao ước thi đua đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao của Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua năm 2020, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter