UBND huyện Tuy An
Tuy An: Ký kết thực hiện Quy chế phối hợp

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 05/04/2024

Lãnh đạo UBND huyện Tuy An và Viện KSND huyện Tuy An ký kết thực hiện Quy chế phối hợp

UBND huyện Tuy An và Viện KSND huyện Tuy An vừa ký kết thực hiện Quy chế phối hợp trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Theo đó, 2 đơn vị này sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện và cung cấp thông tin, tài liệu trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính khi có yêu cầu và kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm đã được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trực thuộc UBND huyệnđang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Viện KSND huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.Viện KSND huyện có trách nhiệm cử người tham gia thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện và cử người tham gia báo cáo viên cấp huyện để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khi có đề nghị.Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu công tác, UBND huyện sẽ tạo điều kiện để Viện KSND huyện cử công chức tham gia các đoàn của huyện đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước về lĩnh vực tư pháp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Viện KSND huyện Tuy An nhằm giúp cho 2 đơn vị này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến với công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter