UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Gia Hoàng làm việc với Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 07/09/2023

Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Gia Hoàng chủ trì buổi làm việc

với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chiều ngày 31/8/2023, tại Hội trường UBND huyện đồng chí Huỳnh Gia Hoàng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức và viên chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Sau khi nghe đồng chí Trần Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian đến; trên cơ sở đó, Huỳnh Gia Hoàng - Chủ tịch UBND huyện biểu dương tập thể lãnh đạo, công chức và viên chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng trong thời gian qua có cố gắng, nổ lực giúp UBND huyện trong công tác tham mưu quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong thời gian đến để tham mưu UBND huyện tốt hơn nữa đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; khẩn trương rà soát các nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn huyện Tuy An sớm tham mưu UBND huyện giải quyết.

Tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025.

Duy Luân


Các tin cùng chuyên mục: