UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu thành lập thêm 24 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 14/03/2023

Cán bộ Công an huyện Tuy An hướng dẫn người dân thực hành chữa cháy

UBND huyện Tuy An vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) trên địa bàn, theo tinh thần Chí thị số 01/CT - TTg, ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Theo đó, UBND huyện Tuy An giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn ngay trong tháng 3 này phải hoàn thành việc củng cố, kiện toàn Đội PCCC - CNCH cơ sở của đơn vị đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nhằm xử lý có hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đến ngày 31/3/2023, Chủ tịch các xã, thị trấn hoàn thành việc thành lập 24 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Đến ngày 31/10/2023, hoàn thành việc tổ chức tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC - CNCH cho đại diện hơn 39.385 hộ gia đình. Tổ chức tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy. 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn PCCC và phương tiện cần thiết đẩm bảo phục vụ PCCC - CNCH tại chỗ.

Cơ quan chức năng đảm bảo đến ngày 31/10/2023, 100% lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý của UBND cấp xã và của Công an huyện được tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC - CNCH và được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về PCCC - CNCH.

Theo báo cáo của Công an huyện Tuy An, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đã thành lập được 15 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 1 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, với trên 145 thành viên.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: