UBND huyện Tuy An
Tuy An: Nhân rộng mô hình tận dụng phế phẩm hữu cơ nông nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 28/07/2020

Hộ tham gia mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh

UBND huyện Tuy An vừa triển khai thực hiện mô hình tận dụng phế phẩm hữu cơ nông nghiệp kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học Trichoderma để tạo phân bón hữu cơ vi sinh.

Mô hình này đã chọn 12 hộ gia đình ở 03 xã, gồm An Dân, An Hòa Hải và An Hiệp (huyện Tuy An) tham gia. Tổng kinh phí đầu tư mô hình gần 40 triệu đồng, trong đó Ngân sách huyện Tuy An hỗ trợ nguồn chế phẩm sinh học Trichoderma, dụng cụ ủ, phân super lân, phân ure và hướng dẫn quy trình tạo phân bón hữu cơ vi sinh, với trị giá gần 15 triệu đồng. Phần còn lại do hộ tham gia mô hình đối ứng. Trong thời gian 2 tháng, mỗi hộ tham gia mô hình thực hiện tận dụng các loại phân chuồng sẵn có kết hợp với nguồn chế phẩm sinh học Trichoderma, phân super lân, phân ure do Nhà nước hỗ trợ để tạo ra 01 tấn phân hữu cơ vi sinh.

Đây là mô hình nhằm hướng tới mục tiêu tận dụng đường nguồn phân chuồng, phụ phẩm sẵn có tại chỗ để tạo ra nguồn phần hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất, hạn chế sử dụng các loại phân hóa học, góp phần làm giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Đồng thời làm tăng chất lượng và sản lượng nông sản, đảm bảo an toàn cho hộ sản xuất và cây trồng.

Được biết, trong năm 2019 huyện Tuy An cũng đã hỗ trợ kinh phí cho 12 hộ gia đình ở 2 xã An Hòa Hải và an hiệp thực hiện mô hình này. Kết quả cho thấy, mô hình đã giải quyết được nhu cầu phần hữu cơ vi sinh tại chỗ, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất của hộ dân. Qua hoạch toán, mô hình đã đem lại lợi nhuận cho mỗi một hộ sản xuất hơn 10 triệu đồng so với đầu tư mua phân bón vô cơ (phân hóa học). Ngoài ra, mô hình đã góp phần cải tạo tính chất lý, hóa và thoái hóa đất sản xuất, giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho hộ sản xuất và cây trồng./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter