UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu xây dựng 10 mô hình trồng rau an toàn

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 17/06/2022

Thu hoạch nông sản từ mô hình sản xuất rau an toàn

UBND huyện Tuy An vừa triển khai thực hiện mô hình trồng rau an toàn tại địa phương, giai đoạn 2022-2025.

Với mục tiêu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng trưởng và phát triển bền vững ngành rau của huyện, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất.  từng bước hình thành các hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa nông sản theo nhóm hộ, sản xuất chuyên canh, luân canh cây rau đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng, đạt tiêu chuẩn an toàn và tạo mối liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông”, từ nay đến năm 2025, huyện Tuy An phấn đấu xây dựng 10 mô hình trồng rau an toàn tại 2 xã chuyên canh cây rau An Hiệp và An Hòa Hải. Mỗi mô hình có diện tích khoảng 0,5ha.

Để các mô hình trồng rau an toàn triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, huyện Tuy An đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn và các xã xây dựng các mô hình trồng rau an toàn phải đảm bảo hệ thống tưới tiêu, hệ thống giao thông tốt và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ bản để sản xuất rau an toàn. Chú trọng ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất rau an toàn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất các loại rau mang tính chất đặc trưng, thương hiệu và phù hợp địa phương và xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn đảm bảo ổn định, bền vững, tiến tới xây dựng thương hiệu rau an toàn tại địa phương.

Cả 10 mô hình này có sự tham gia của các hộ sản xuất và doanh nghiệp, hợp tác xã. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,2 tỷ đồng, bao gồm ngân sách của tỉnh, của huyện Tuy An và vốn đối ứng từ kinh phí các nguồn khác hỗ trợ cho các mô hình cải tạo hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, điện, đường giao thông, sơ chế, đóng gói, nhãn mác sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc điện tử. Đào tạo, tập huấn và chứng nhận sản phẩm rau an toàn (VietGAP, hữu cơ...), xây dựng mô hình trình diễn,quảng bá sản phẩm và liên kết mở rộng thị trường.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter