UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 27/04/2021

Nhằm mục tiêu hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, Chủ tịch UBND huyện Tuy An vừa ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện với chủ đề “Nhân dân và cán bộ huyện Tuy An đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệ kỳ 2021-2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Tuy An đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện năm 2021. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của luật bầu cử, Chỉ thị của UBND huyện về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng  nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành để toàn thể công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững những quy định về công tác bầu cử, nâng cao ý thức tự giác tham gia công tác bầu cử, phấn đấu đạt 100% cử tri đều tham gia đi bầu cử. Xây dựng các phương án đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại tố cáo để vi phạm pháp luật về bầu cử; kiên quyết đấu tranh chống mọi luân điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huấn thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài đến thời gian tổ chức cuộc bầu cử. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua với nội dung cụ thể, phù hợp; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua.

Chủ tịch UBND huyện Tuy An đề nghị các ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã, lực lượng vũ trang, các cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện tùy vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: