UBND huyện Tuy An
Tuy An: tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 13/05/2022

Dạy bơi cho học sinh tiểu học nhằm tránh trẻ bị đuối nước

UBND huyện Tuy An vừa đề nghị các cơ quan chức năng và  Chính quyền 15 xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Theo đó, UBND huyện Tuy An đề nghị các cơ quan chuyên môn và Chính quyền 15 xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Chương trình hành động và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Kịp thời biểu dương, nhân rộng những sáng kiến hay, mô hình hiệu quả và những đóng góp của xã hội, gia đình, cộng đồng trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương.

Chú trọng kiểm tra, rà soát và kịp thời loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác tại địa bàn và hộ gia đình, trường học, lớp học. Có biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa, cảnh giác, nhắc nhở để đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em. Ưu tiên ngân sách và vận động xã hội hóa xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo để tổ chức dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi cho trẻ em.

Tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, trong trường học, lớp học về kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ. Triển khai thực hiện bàn giao và phối hợp với UBND  các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân tình nguyện quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, nhất là dịp nghỉ hè, thời điểm bão, lũ, thiên tai xảy ra để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Vận động hộ gia đình chủ động đưa con đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter