UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chú trọng thực hiện cấp ủy viên dự sinh hoạt Chi bộ thôn, khu phố

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 13/01/2023

Quang cảnh Hội nghị 

Huyện ủy Tuy An vừa sơ kết tình hình thực hiện Quy định số 4881-QĐ/TU, ngày 16/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về quy định cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố. Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã về dự chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo của Huyện ủy Tuy An, trong 3 năm qua, hằng năm các Cấp ủy viên được phân công về dự sinh hoạt tại 90/90 Chi bộ thôn, khu phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian để tham dự. Qua đó, kịp thời thông báo Chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin về tình hình thời sự nổi bật của thế giới, trong nước, trong tỉnh, huyện và những nội dung liên quan đến địa phương. Đồng thời, nắm bắt kịp thời tình hình dư luận, những vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khu dân cư.

Qua gần 3 năm thực hiện Quy định số 4881-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về quy định cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố, các cấp ủy viên đã ghi nhận và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, trách nhiệm, lĩnh vực do cá nhân phụ trách, hoặc chuyển nội dung không thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định 8 vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, như công tác bảo vệ môi trường, công tác cấp quyền sử dụng đất, quản lý đô thị và công tác phát triển Đảng. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các vụ khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Trong thời gian tới, huyện ủy Tuy An tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 4881-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố. Kịp thời điều chỉnh, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tham gia dự sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố. kiện toàn, bổ sung và thành lập mới các tổ dự sinh hoạt chi bộ của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tham dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí cấp ủy viên các cấp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, khu phố.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: