UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo trên địa bàn huyện Tuy An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 10/05/2023

UBND huyện Tuy An vừa triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo trên địa bàn huyện Tuy An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; với mục tiêu tổng quát là: Tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong huyện và cung ứng trong ngoài tỉnh góp phần đảm bảo an ninh lương thực; nâng cao chất lượng sản phẩm lúa gạo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hình thành và nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo; thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao thu nhập của nông dân và lợi ích cho người tiêu dùng. Theo đó, từ nay đến năm 2025 huyện giữ ổn định khoảng 2.463 ha diện tích đất chuyên trồng lúa nước, diện tích gieo trồng khoảng 6.310 ha, sản lượng lúa trên 43.540 tấn; đến năm 2030 giữ ổn định diện tích đất chuyên trồng lúa nước, diện tích gieo trồng khoảng 5.800 ha, sản lượng lúa 41.100 tấn.

Để đạt các chỉ tiêu trên, UBND huyện sẽ tập trung một số giải pháp đó là: tổ chức lại sản xuất, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ lúa gạo; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nồng nghiệp; đổi mới khoa học công nghệ, tăng đầu tư nghiên cứu phát triển và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật canh tác; thực tốt khâu chế biến, bảo quản sau thu hoạch; nâng cao tính chống chịu với biến đổi khí hậu và rủi ro của các giống lúa; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho nông dân; tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền; chú trọng đào tạo lao động trực tiếp sản xuất tại các nông hộ, tổ hợp tác, tổ sản xuất, HTXNN; huấn luyện cơ bản về kỹ thuật canh tác, phương pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, gạo; huy động các nguồn vốn đầu tư để phục vụ cho phát triển lúa gạo…

                                                                                            Viết Huy


Các tin cùng chuyên mục: