UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu hoàn thành việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên HĐND huyện, xã, trước ngày 10/4/2021

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 29/03/2021

Đ/C Đỗ Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Tuy An triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét

và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên HĐND huyện, xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên HĐND huyện, xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An, Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc và báo cáo với cử tri về chương trình hành động công tác của mình, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND. Đồng thời, tạo điều kiện cho cử tri hiểu thêm về người ứng cử để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài bầu vào HĐND huyện, xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc vận động bầu cử được tiến hành đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng luật và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên HĐND huyện, xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải đảm bảo trên 50% số cử tri tham dự. Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị đại diện cử tri, nhưng đảm bảo ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị.

Theo kế hoạch, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên HĐND huyện, xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Tuy An phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/4/2021.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter