UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tổng thu NSNN tăng trên 40,5%

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 29/12/2022

Đ/C Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể

đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu NSNN năm 2022

UBND huyện Tuy An vừa tổng kết công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSSN năm 2023.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, tổng thu NSNN trong năm 2022 trên địa bàn thực hiện được trên 130,3 tỷ đồng, đạt 103,2% dự toán tỉnh giao và tăng trên 40,5% so với cùng kỳ. Có 7/12 khoản thu thực hiện vượt dự toán, gồm khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, phí lệ phí, thu từ doanh nghiệp Nhà nước  và nguồn thu khác. Có 4 đơn vị, gồm An Mỹ, An Nghiệp, An Định và thị trấn Chí Thạnh thực hiện vượt dự toán được giao.

Trong năm 2023, huyện Tuy An thực hiện nhiệm vụ thu NSNN hơn 136,7 tỷ đồng theo dự toán thu của UBND tỉnh giao. Trong khi đó, HĐND huyện phấn đấu thực hiện dự toán thu hơn 171,7 tỷ đồng. Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu này, UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan chuyên môn, Chính quyền 15 xã, thị trấn và Chi cục Thuế Tuy An - Đồng Xuân tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện hiệu quả Luật Quản lý Thuế. Tập trung hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hồi phục sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Qua đó xác định nguồn thu còn tiềm năng, loại thuế còn thất thu nhằm kịp thời đề xuất giải pháp đảm bảo thu đúng, thu đủ và chống thất thu NSNN. Tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về kê khai thuế. Chú trọng thực hiện hiệu quả các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế theo quy định.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 12 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu NSNN năm 2022.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter