UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai công tác trẻ em năm 2021

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 01/04/2021

UBND huyện Tuy An vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể huyện triển khai công tác trẻ em năm 2021.

Theo đó, UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Lồng ghép, đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030; quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch mới cho giai đoạn 2021-2025 đã được UBND huyện phê duyệt.

Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của cơ quan Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em. Tiếp tục thực hiện và nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến từng địa bàn dân cư; gắn kết tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em, thực hiện quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá, công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các phương tiện giao thông đưa đón học sinh, các khu dân cư, các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông thuộc địa bàn quản lý.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em. Truyền thông tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em; hướng dẫn vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt đuuói nước trẻ em. Truyền thông, quảng bá rộng rãi Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), hoặc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Phú Yên số (02573.890.000); Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, chính sách, chương trình, đề án về trẻ em. Thường xuyên cập nhật thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị tai nạn thương tích vào hệ thống dữ liệu trẻ em ở Trung ương và địa phương./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter