UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai kế hoạch trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện năm 2023

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 24/03/2023

           UBND huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện Tuy An năm 2023.

Kế hoạch đề ra những nội dung để thực hiện gồm: Phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật; Trợ giúp tiếp cận giáo dục; Trợ giúp nghề nghiệp và tạo việc làm; Phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; Trợ giúp tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng, giao thông; Trợ giúp tiếp cận và sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trợ giúp pháp lý; Trợ giúp người khuyết tật trong tiếp cận các chính sách về an sinh xã hội; Nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá.

UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tùy theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp, hiệu quả; bảo đảm kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, hướng tới một xã hội không rào cản đối với người khuyết tật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật./.

Hoàng Anh


Các tin cùng chuyên mục: