UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai kế hoạch phát triển công tác xã hội trên địa bàn huyện năm 2023

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 24/03/2023

UBND Tuy An vừa triển khai kế hoạch phát triển công tác xã hội trên địa bàn huyện năm 2023.

Theo đó, mục đích của kế hoạch này là nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mọi người dân về công tác xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn huyện, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

Để đạt được mục đích trên, UBND huyện Tuy An đã đề ra 06 Nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 đó là:

Truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác xã hội.

Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Đào tạo và đào tạo lại cán bộ, nhân viên, công tác viên làm công tác xã hội.

Rà soát, sắp xếp phân công cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, công tác viên làm công tác xã hội tại các cơ sở giáo dục, bệnh viện và các cơ sở của ngành LĐTB&XH.

Tập huấn, nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn và tập huấn kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, công tác viên làm công tác xã hội

Hoạt động giám sát đánh giá, quản lý và tổng kết đề án về công tác xã hội.

          UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch phù hợp với từng địa phương đơn vị nhằm thực hiện phát triển công tác xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2023./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter