UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 01/06/2023

 UBND huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” được diễn ra từ ngày 1/6-30/6/2023.

Theo đó, mục đích, nội dung của Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em đươc phát triển toàn diện; Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em; Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực xảy ra tai nạn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

UBND các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng chống tình trạng trẻ em bỏ học; bảo vệ trẻ em, thông tin tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; bố trí thời lượng, phát thanh về Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Triển khai các giải pháp hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em thuộc trách nhiệm và thẩm quyền để phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông trẻ em; triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp để trẻ em thảo luận, đề xuất kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.

        Thăm, tặng quà, học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn huyện./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: