UBND huyện Tuy An
Tuy An: Xã Đoàn An Dân tổ chức triển khai 4 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên năm 2024 cho Đòan viên thanh niên trên địa bàn

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 16/04/2024

Thường Trực xã Đoàn An Dân vừa tổ chức triển khai 4 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên năm 2024.

Tại Hội Nghị, xã đoàn An Dân đã trao đổi về các nội dung và giải pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng 12 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, trong đó chú trọng tuyên truyền, triển khai 4 tiêu chí năm 2024:

Có lý tưởng cách mạng.

Lối sống văn hoá.

Tiên phong hành động.

Khát vọng vươn lên.

Thông qua hoạt động nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, khuyến khích thanh niên tiên phong hành động đi đầu trên mọi lĩnh vực. Góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, tạo môi trường cho thanh niên được rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và từ đó xây dựng được hình mẫu thanh niên An Dân. Khơi dậy trong mỗi đoàn viên thanh niên ý thức sống đẹp, sống có ích, xứng đáng là thanh niên thời đại mới.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter