UBND huyện Tuy An
Tuy An: An Dân phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại 4 phường An Dân vào năm 2025

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 12/05/2020

             Trong 02 ngày 6&7/5/2020 Đảng bộ xã An Dân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

             Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Dân lần thứ XII, toàn đảng bộ đã thực hiện đạt được những kết qủa quan trọng. Trong đó, có 16/18 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt so Nghị quyết. Cụ thể giá trị sản xuất nông –lâm- thủy sản đạt 114%; giá trị sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Xây dựng  đạt 110%; tổng sản lượng lương thực 19.880 tấn, đạt 117%; Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 đạt 160%; thu nhập bình quân đầu người trên 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,81%; giải quyết việc làm đạt 108%. Giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cựcm ạng lưới trường lớp được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, kịp thời giải quyết chính sách đối với người có công cách mạng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới được quan tâm; Mặt trận và các Hội đoàn thể hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực.

          Với mục tiêu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xa hội chủ nghĩa; khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh để tạo nền tảng đưa xã An Dân từng bước đạt xã nông thôn mới nâng cao tiến tới đạt chuẩn đô thị loại 4 phường An Dân vào năm 2025”. Trong nhiệm kỳ (2020-2025) Đại hội đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ, trong đó tập trung vào những nội dung chính như: Thực trạng và giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đến năm 2025 là: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt 100%; giải quyết việc làm cho 330 lao động/năm; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đẩy lùi các tiêu cực và tệ nạn xã hội. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; phát triển Đảng viên mới hàng năm từ 6-7% so tổng số Đảng viên của Đảng bộ.

           Đại hội đã Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Huyện Đảng bộ Tuy An lần thứ XVII nhiệm kỳ (2015-2020) gồm 12 đồng chí. Đồng chí Trấn Quốc Dân được bầu giữ chức Bí thư; hai đồng chí Nguyễn Ngọc Lý và Nguyễn Thị Bình được bầu giữ chức phó Bí thư Đảng bộ xã An Dân, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter