UBND huyện Tuy An
Hòa trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trước ngày hội tòng quân, nhằm động viên và chuẩn bị tốt cho đợt giao quân năm 2020, chiều ngày 9/2/2020 Đảng uỷ - UBND - HĐNVQS thị trấn Chí Th

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 11/02/2020

Sáng  ngày 05/02/2020, Đảng bộ xã An Hiệp tổ chức Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tại Chi bộ Thôn Phước Hậu, nhiệm kỳ 2020 - 2022; đây là Đại hội điểm của xã để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội các chi bộ còn lại. Tham dự Đại hội có đ/c Bùi Xuân Phương,  Bí thư Đảng ủy xã, các chi bộ trực thuộc và 13 đảng viên của chi bộ Phước Hậu.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ thôn Phước Hậu đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là thực hiện các nhiệm vụ đăng ký thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới năm 2020; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp được 02 đảng viên;

Phát biểu tại Đại hội đ/c Bùi Xuân Phương đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Phước Hậu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới cần tập trung lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt vệ sinh môi trường; xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở thôn. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội chi bộ đề ra. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Kiều tiếp tục được tái cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

                                                                                                    Tánh Phan

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter