UBND huyện Tuy An
AN MỸ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ LÊN PHƯỜNG

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 15/11/2023

Trong 9 tháng năm 2023 măc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức … Nhưng Đảng uỷ xã An Mỹ đã tập trung rà soát đối chiếu các tiêu chí, tiêu chuẩn để chỉ đạo xây các tiêu chí lên Phường. Hiện tại theo đối chiếu tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết số: 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị thì các phường được thành lập mới khi huyện Tuy An lên thị xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định 04/4 tiêu chí. Đến thời điểm hiện tại xã An Mỹ đã đạt được 03/4 tiêu chuẩn và 7/12 tiêu chí của tiêu chuẩn hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của phường thuộc thị xã theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời gan đến địa phương rất mong nhận được được sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Thường trực Huyện uỷ và quan tâm của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận của nhân dân trong xã để tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Tiến Dũng


Các tin cùng chuyên mục: