UBND huyện Tuy An
AN XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2021 VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT NVQS NĂM 2015

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 26/04/2021

Đ/c Phan Hoàng Thám – HUV – Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch HĐNVQS xã  phát biểu khai mạc hội nghị

Nhằm đánh giá những thuận lợi, hạn chế và kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những năm qua. Ngày 22/4/2021 UBND xã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 tại nhà văn hóa trung tâm xã.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Trần Quang Minh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, cùng các đồng chí lãnh đạo ban ngành, đoàn thể, trưởng các thôn, thôn đội trưởng, công an viên trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe Ban chỉ huy Quân Sự xã thông qua báo cáo rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo sơ kết kết quả thực hiện luật nghĩa vụ Quân Sự giai đoạn 2015 – 2020. Qua đó hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã triển khai và đạt được những kết quả như: năm 2021 đã chỉ đạo tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ xã đến thôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân, qua các hội đoàn thể. Từ đó có 9/9 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% và được tạm hoãn 04 thanh niên. Từ năm 2015 đến nay có 40 thanh niên lên đường nhập ngũ (năm 2015: 06 thanh niên; năm 2016: 11 thanh niên; năm 2017: 07 thanh niên; năm 2018: 06 thanh niên; năm 2019: 04 thanh niên và năm 2020: 06 thanh niên). Trong 05 năm qua công tác giao quân luôn đạt 100%  chỉ tiêu huyện giao, và 100% thanh niên đăng ký khám sức khỏe đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, sự phối hợp chặc chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể và các thôn. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thời gian qua đã đạt những thành tựu quan trọng trên. Trong thời gian đến tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến toàn thể nhân dân. Để nhân dân nhận thức đúng đắn về luật và thực hiện quyền của công dân khi đến độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. hội nghị cũng đã đề xuất, kiến nghĩa nhiều nội dung quan trọng đến hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp trên để sớm chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến./.

Ngọc Toàn


Các tin cùng chuyên mục: