UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hội Cựu chiến binh Thị trấn Chí Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 và triển khai phương hướng, nhiêm vụ, biện p

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 16/04/2024

Lãnh đạo thị trấn Chí Thạnh tra giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu và công tác Hội giai đoạn 2019-2024

Chiều ngày 12/4/2024, Hội Cựu chiến binh thị trấn Chí Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 và triển khai phương hướng, nhiêm vụ, biện pháp giai đoạn 2024-2029.

  Hội CCB thị trấn Chí Thạnh hiện có 163 đồng chí, chiếm tỷ lệ 98% so với tổng CCB hiện có, trong đó, hội viên nữ 18 người, hội viên là đảng viên 81 người. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn bám sát quan điểm đổi mới của Đảng về công tác thi đua; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mức đề ra. Các phong trào thi đua đều được cán bộ, hội viên CCB tích cực hưởng ứng và đạt kết quả đáng khích lệ. Phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt được nhiều kết quả và xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập từ 70-8100 triệu đồng trở lên. Kết quả số hộ khá, hộ giàu có 52/163, chiếm 31,90%, hộ trung bình 105/163, chiếm tỷ lệ 64,42%; số hộ cận nghèo còn 06 hộ, chiếm tỷ lệ 3,68% không có hộ nghèo. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, Ban xóa đói giảm nghèo của thị trấn quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 1,2 tỷ đồng, đã giải quyết việc làm cho 27 hội viên CCB.

Ngoài ra, các chế độ, chính sách cho cán bộ, hội viên được chi trả kịp thời, đúng đối tượng. Các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi của hội viên được đảm bảo. Công tác thi đua khen thưởng được Hội CCB thị trấn triển khai đầy đủ, kịp thời, trong 5 năm qua, Hội CCB thị trấn đã biểu dương, khen thưởng cho 10 lượt tập thể, 10 lượt cá nhân và có 25 cán bộ, hội viên được nhận Kỷ niệm chương. Với những kết quả đã đạt được, Hội CCB thị trấn Chí Thạnh 5 năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội CCB huyện, Hội CCB tỉnh và các cấp khen thưởng.

         Trong giai đoạn 2024 – 2029, Hội CCB thị trấn Chí Thạnh phấn đấu: 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp; hàng năm kết nạp hội viên đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; Phấn đấu không có hộ nghèo và giảm hộ cận nghèo từ 3,68% xuống còn 2%; Phấn đấu 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có 80% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% trở lên đạt “Hội viên gương mẫu” và 98% trở lên đạt gi đình CCB đạt chuẩn “Gai đình văn hoá”.

Nhân dịp này, Hội CCB thị trấn Chí Thạnh đã khen thưởng cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu và công tác Hội giai đoạn 2019-2024./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter