UBND huyện Tuy An
Đảng bộ xã An Định tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 20/06/2022

Quang cảnh hội nghị  

Sáng ngày 17/6/2022 tại Hội trường UBND xã, Đảng bộ xã An Định  tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm.Về dự và chỉ đạo buổi sơ kết có Đ/c Lê Thị Thanh Lan -Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy,Trưởng Ban tổ chức huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan - HUV - Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện  ủy; Đ/c Phan Văn Ba - Bí thư Đảng ủy xã; Đ/c Huỳnh Kim Anh - Chủ tịch UBND xã; các Đ/c thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND -UBMTTQVN xã; và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã về tham dự.

          Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện triển khai nhiệm vụ,  chính trị 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, giá cả trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thiếu ổn định…. Đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND xã, sự nổ lực  phấn  đấu của các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân nên tình hình  kinh tế - xã  hội tiếp tục được ổn định và phát triển: giá trị sản xuất nông- lâm nghiệp tăng 0,89% so với cùng kỳ,giá trị thương mại- dịch vụ tăng 2,31% so với cùng kỳ,giá trị tiểu thủ công nghiệp – xây dựng tăng 2,96% so với  cùng  kỳ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ngày càng phát triển về an  sinh  xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị được giữ vững. Về công tác xây dựng  Đảng được thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo,thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo cơ quan đúng quy trình, dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch đề ra, các chi bộ thực hiện triển khai, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, lãnh đạo xây dựng tổ chức chính trị -xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của  mỗi tổ chức, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chính trị 6 tháng cuối năm 2022 Đảng bộ xã An Định tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và chỉ đạo. Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Đảng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra. Trong đó xây dựng phấn đấu giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt các tiêu chí nâng cao đã đăng ký trong năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

 Dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị: Đ/c Lê Thị Thanh Lan - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xã An Định đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển  kinh tế - xã  hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Cẩm Liên


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter