UBND huyện Tuy An
Đảng ủy xã An Mỹ: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 21/07/2020

Đảng ủy xã An Mỹ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 và tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ của các ban ngành chức năng của huyện, Đảng ủy xã An Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả đáng ghi nhận như: giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 52,4% so kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực có hạt 1.449 tấn, đạt 69%; giá trị Công nghiệp tiểu thủ Công nghiệp và Xây dựng đạt 52,3%; Tổng giá trị Thương mại và Dịch vụ đạt 62,5% so kế hoạch; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 59,9% so với kế hoạch năm; Tỷ lệ hộ nghèo ở mức 2,87%; giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục; Tỷ lệ phát triển dân số ở mức 0,55%, đạt 100% so kế hoạch năm; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở mức 8,75%; xã giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu đạt còn thấp so với kế hoạch như phát triển đảng viên mới chưa đạt yêu cầu; Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất xây dựng nhà, công trình trái phép chưa xử lý dứt điểm; Tình trạng sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra, học sinh bỏ học giữa chững vẫn còn nhiều.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy xã An Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng chính đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND xã; Tập trung chăm sóc tốt một số cây trồng cạn và một số cây trồng khác; chú trọng công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, tiềm kiếm cứu nạn năm 2020; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và xử dụng đất trên địa bàn; Tập trung vận động các nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter