UBND huyện Tuy An
Đảng ủy xã An Thạch: Tổng kết công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2018-2020, gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 29/03/2021

Quang cảnh khen thưởng 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2018-2020.

Đảng ủy xã An Thạch vừa tổ chức Tổng kết công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2018–2020, gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Qua 02 năm thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW, ngày 25/07/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác thanh niên của xã An Thạch đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên ở địa phương về vị trí, vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được nâng lên. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được kết quả tích cực, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hóa, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở địa phương. Đáng chú ý trong 2 năm qua, xã đoàn đã thực hiện được 05 tuyến đường thắp sáng đường quê, với chiều dài 7,2km với số tiền vận động được trên 116 triệu đồng; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hộ gia đình chính sách trên 59 triệu đồng; tham gia hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu đề ra; phối hợp với các đoàn thể ở địa phương hỗ trợ 75 ngày công lao động để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách; ra quân thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” 16 đợt để thực hiện vệ sinh môi trường sau lũ lụt, diệt bị gậy để phòng chống bệnh sốt xuất huyết; giới thiệu cho 10 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cũng được xã Đoàn quan tâm thực hiện góp phần pục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao thể lực cho đoàn viên thanh niên tại địa phương.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã An Thạch đã khen thưởng 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2018–2020./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter