UBND huyện Tuy An
Tuy An: Xã An Định nhận đỡ đầu 03 học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo kế hoạch số 75-KH/ĐU ngày 23/6/2014 của Đảng ủy xã

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 15/11/2023

Hội CCB xã và Chi bộ thôn Long Hòa đã nhận đỡ đầu em Trần Anh Kiệt, với số tiền hỗ trợ là 1 triệu đồng/năm.

Thực hiện kế hoạch số 75-KH/ĐU ngày 23/6/2014 của Đảng ủy xã An Định về phân công cán bộ, Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn của Ban chấp hành Đảng bộ xã An Định khóa XIV nhiệm kỳ (2020-2025).

Theo sự phân công của Đảng bộ xã An Định, Chi bộ Quân sự và Chi bộ Phong Hanh phụ trách thực hiện thôn Phong Hanh; Hội Cựu chiến binh xã và Chi Bộ Long Hòa phụ trách thôn Long Hòa để giúp đỡ học sinh là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quang cảnh: Chi bộ Quân sự và Chi bộ Phong Hanh đã nhận đỡ đầu 2 học sinh là Trần Bảo Khang, sinh năm 2016 và Nguyễn Trà My, sinh năm 2014 mỗi em 1,2 triệu đồng/năm.

Nhân dịp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Long Hòa, xã An Định được tổ chức vào ngày 11/11/2023. Hội CCB xã và Chi bộ thôn Long Hòa đã nhận đỡ đầu em Trần Anh Kiệt, sinh năm 2015, thuộc diện hộ nghèo,với số tiền hỗ trợ là 1.000.000 đồng/năm, bắt đầu thực hiện 2023 đến 2025 cho đến khi thoát hộ nghèo và được trao vào ngày Hội Đại đoàn kết KDC hàng năm tại thôn.

Cũng nhân dịp ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Phong Hanh, xã An Định  được tổ chức vào ngày 12/11/2023. Chi bộ Quân sự và Chi bộ Phong Hanh đã nhận đỡ đầu 2 Cháu là: Trần Bảo Khang, sinh năm 2016 và Nguyễn Trà My, sinh năm 2014 là con, cháu thuộc hộ cận nghèo thôn Phong Hanh, xã An Định với tiền hỗ trợ 1.200.000đ/1 em/năm, bắt đầu thực hiện năm 2023 đến 2025, khi hộ thoát hộ cận nghèo và chia làm 2 đợt để hỗ trợ là đầu năm học và ngày Hội Đại đoàn kết khu dân cư hàng năm tại thôn./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: