UBND huyện Tuy An
Ủy ban nhân dân huyện Tuy An kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tại xã An Hiệp

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 24/11/2023

Quang cảnh buổi giám sát

Chiều ngày 23/11/2023, Đoàn giám sát của huyện Tuy An do đồng chí Nguyễn Văn Mỹ, Phó Phòng LĐTB&XH huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã An Hiệp về việc nắm tình hình, giám sát kết quả thực hiện  Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tại xã An Hiệp.

Năm 2022- 2023 UBND xã An Hiệp được phân bổ là 229.557.000đồng.  Đến tháng 11/2023, xã đang triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị như Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo: 195.191.000đồng trong đó: Tiểu dự án 01 thuộc dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: 85.866.000đồng. Tiểu dự án 2 thuộc dự án 3 cải thiện dinh dưỡng: 13.000.000đồng. Tiểu dự án 2 thuộc dự án 6 truyền thông về giảm nghèo đa chiều: 2.000.000đồng

Tại buổi giám sát, xã đã thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình như Công tác phân bổ vốn Chương trình muộn, bên cạnh đó có một số nguồn vốn thiếu các văn bản hướng dẫn từ các cấp ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ, đặc biệt là đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, gợi ý nhiều giải pháp để xã thực hiện hiệu quả chương trình trong thời gian tới.  Đối với các đề nghị còn khó khăn, vướng mắc đoàn giám sát ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho địa phương góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, kịp thời hỗ trợ, giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tánh Phan


Các tin cùng chuyên mục: