UBND huyện Tuy An
Hội khuyến học xã An Lĩnh tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 01/04/2021

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt Đại hội

Ngày 26/3/2021, tại hội trường UBND xã An Lĩnh, Hội Khuyến học xã An Lĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự có Đồng chí Lê Như Nghi, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Tuy An. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các ban ngành, đoàn thể xã và đại diện 70 đại biểu Hội Khuyến học các chi hội trên địa bàn xã An Lĩnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã An Lĩnh đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã có 10 chi hội, ban khuyến học, với gần 434 hội viên. Tổng số gia đình đạt "Gia đình học tập" là 998 gia đình (chiếm trên 100% so với gia đình trong toàn xã); 57 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập", chiếm 100%. 100%  thôn đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Đến nay, Quỹ khuyến học toàn xã đạt trên 486.950.000 đồng.  Trong 5 năm qua, UBND xã, Ban chấp hành Hội khuyến học xã đã khen thưởng cho trên 480.400.000 đồng lượt học sinh đạt thành tích trong học tập, học sinh đỗ đại học, học sinh nghèo vượt khó. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Như Nghi, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội khuyến học xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học xã cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đại hội đã bầu 18 đồng chí vào BCH Hội khuyến học xã; bầu chủ tịch, phó chủ tịch Hội Khuyến học xã, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Hoài Sáng


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter