UBND huyện Tuy An
UBMTTQVN thị trấn: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 22/04/2021

         

UBMTTQ thị trấn tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 lựa chọn lập danh sách chính thức

những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 14/4/2021, Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn Chí Thạnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có Ông Lê Văn Nam – HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Chí Thạnh, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử; Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị trấn; Bà Phan Thị Hồng Tuyết – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn, ủy viên Ủy ban bầu cử thị trấn; Đại diện các tổ chức thành viên; Bà Trần Thị Hương– Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ thị trấn  đã Báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó trong thời gian từ ngày 21/3-4/4/2021, Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn phối hợp với UBND thị trấn đã tổ chức 05 hội nghị tại khu dân cư để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của 47 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn.

Báo cáo dự kiến danh sách những người được giới thiệu ứng cử, trong đó có 03 đại biểu có đơn tự nguyện xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Qua đó Hội nghị xem xét, bàn bạc và thảo luận đi đến thống nhất đưa ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thị trấn Chí Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 người.

            Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100%, đối với 44 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đại biểu nữ 17/44 đại biểu, chiếm tỷ lệ 38,63 %, đại biểu ngoài Đảng 8/44 đại biểu, chiếm tỷ lệ  18,18 % , đại biểu dưới 40 tuổi 21/44 đại biểu, chiếm tỷ lệ 47,72 %, đại biểu tái cử 16/44 đại biểu, chiếm tỷ lệ 36,36%.

                                                                                                    Thúy Cẩm


Các tin cùng chuyên mục: