UBND huyện Tuy An
Tuy An: Các cơ sở Đoàn xã, thị trấn mở các lớp nhận thức về Đoàn cho Đội viên ưu tú nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024)

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 28/03/2024

Các cơ sở Đoàn xã, thị trấn mở lớp nhận thức về Đoàn cho Đội viên ưu tú, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát triển Đoàn viên mới; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các em Đội viên ưu tú, nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn.

Theo đó, từ ngày 15-25/3/2024, các cơ sở Đoàn xã, thị trấn tổ chức các lớp nhận thức về Đoàn cho 240 Đội viên ưu thuộc các trường THCS trên địa bàn huyện.

Tại các lớp cảm tình Đoàn, BCH xã Đoàn thuộc các xã An Ninh Tây, An Cư, An Xuân, An Hiệp, An Mỹ, An Dân và thị trấn Chí Thạnh đã trang bị cho các em Đội viên những nội dung, kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thông qua các lớp nhận thức về Đoàn, nhằm giúp các em Đội viên tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đảng, tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; Vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc với truyền thống cách mạng tại địa phương, đơn vị. Từ đó, giúp các em Đội viên ưu tú cảm nhận, ý thức được tinh thần, trách nhiệm của Đoàn viên đối với đất nước và sự nghiệp của Đảng./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: