UBND huyện Tuy An
Tuy An: 15/15 xã, thị trấn hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 10/03/2023

Hội Nông dân xã An Lĩnh đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội. Ban chấp mới ra mắt tại Đại hội. 

Sáng ngày 7/3/2023, Hội Nông dân xã An Lĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị Hội Nông xã cuối cùng tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 ở huyện Tuy An. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Tuy An đã có 15/15 xã, thị trấn tổ chức xong Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Hội Nông dân huyệnTuy An cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã diễn ra đúng theo quy trình, nguyên tắc, Điều lệ Hội và các văn bản, hướng dẫn Đại hội của Hội cấp trên với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, thống nhất về ý chí và hành động, khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân trong huyện. Nhìn chung Đại hội đã diễn ra đúng theo quy định, thật sự là ngày hội lớn của hội viên nông dân và là niềm tự hào của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ vừa qua đã huy động các nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch đúng theo đề án nhân sự đã phê duyệt.

Kết quả, Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023-2028 trên địa bàn huyện đã bầu 178 đồng chí vào Ban Chấp hành mới. Trong đó, có 07 đồng chí được bầu mới, còn lại là tái cử. Bầu 196 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đai biểu Hội Nông dân huyện Tuy An nhiệm kỳ 2023-2028.

Được biết: Sau Đại, Hội Nông dân các xã, thị trấn sẽ tập trung triển khai, tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đến cán bộ, hội viên nông dân, thể hiện bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trọng tâm về các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: