UBND huyện Tuy An
Xã An Mỹ: Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 họp rà soát các tiêu chí nông thôn mới

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 18/05/2023

Quang cảnh cuộc họp

Sáng ngày 16/05/2023, tại hội trường UBND xã An Mỹ, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức họp rà soát các tiêu chí nông thôn mới. Tham gia cuộc họp có thường trực Đảng ủy xã, các đồng chí thành viên ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Từ năm 2010, được sự thống nhất của Huyện ủy, UBND huyện Tuy An; xã An Mỹ được chọn là một trong 2 xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tuy An. Năm 2015, xã An Mỹ đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí, là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Tuy An.

Xã An Mỹ từ khi đạt xã nông thôn mới luôn cố gắng phấn đấu, giữ vững các chỉ tiêu về xã chuẩn nông thôn mới. Theo quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, xã An Mỹ đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã An Mỹ thực hiện đạt được 15/19 tiêu chí gồm: tiêu chí 1 Quy hoạch, tiêu chí 2 Giao thông, tiêu chí 3 thuỷ lợi, tiêu chí 4 điện, tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí 8 thông tin và truyền thông, tiêu chí 9 nhà ở dân cư, tiêu chí 10 thu nhập, tiêu chí 11 nghèo đa chiều, tiêu chí 12 lao động, tiêu chí 14 giáo dục và đào tạo, tiêu chí 15 y tế, tiêu chí 16 văn hoá, tiêu chí 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí 19 quốc phòng và an ninh. Còn 04/19 tiêu chí chưa đạt: tiêu chí 5 trường học, tiêu chí 06 cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí 13 tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại cuộc họp các thành viên Ban quản lý cũng đưa ra nhiều ý kiến, nhằm mục đích rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới, đề ra những hướng giải quyết tiếp theo để có thể góp phần đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./.

Thanh Tuyền

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter