UBND huyện Tuy An
Tuy An: Xã Đoàn An Dân tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ đoàn chủ chốt

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 12/05/2022

Quang cảnh: Hội nghị quán triệt Kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ Đoàn chủ chốt.

BCH xã Đoàn An Dân vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí là Ủy viên BCH xã Đoàn khóa XIII, các đồng chí là Bí thư các Chi Đoàn trực thuộc trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư xã Đoàn An Dân báo cáo chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chuyên đề “Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều đảng viên không được làm”. 

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, Đoàn viên nắm vững những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương của Đảng khóa XIII. Từ đó, thực hiện đúng đắn, sáng tạo các kết luận, quy định của Hội nghị sát hợp với mỗi vị trí, vai trò, chức năng và điều kiện thực tiễn của đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter