UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 01/QĐ-HĐND
Ngày ban hành: 15/02/2023
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định thành lập Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023
Tải về:

Các tin cùng chuyên mục: