UBND huyện Tuy An
Tuy An: Bồi dưỡng kỹ năng giám sát của Đại biểu HĐND các cấp

Chuyên mục: Tin hoạt động của HĐND | Đăng ngày: 17/10/2023

Đ/C Hồ Ngọc Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt nội dung bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho Đại biểu HĐND của 15/15 xã, thị trấn

Chiều 10/10, Thường trực HĐND huyện Tuy An tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho Đại biểu HĐND của 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuy An.

Theo đó, gần 60 đại biểu là Thường trực HĐND, Trưởng các Ban của HĐND các xã, thị trấn đã được các báo cáo viên kiêm nhiệm của HĐND huyện Tuy An phổ biến, trao đổi và trang bị những kiến thức cơ bản của 3 chuyên đề gồm, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan hành chính Nhà nước và bồi dưỡng kỹ năng phân tích, thu thập thông tin từ báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước để thực hiện chức năng giám sát, quyết định ngân sách Nhà nước hằng năm cho đại biểu HĐND các cấp ở địa phương. Đây là 3 chuyên đề mà các báo cáo viên đã được Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) tổ chức tập huấn tại thành phố Nha Trang, từ ngày 29/8 - 31/9/2023.

Đây là hoạt động nhằm giúp đại biểu HĐND các cấp ở huyện Tuy An nắm bắt những kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng vào thực tiễn hoạt động của mình, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND và chất lượng hoạt đồng của HĐND trong thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay và sự kỳ vọng của cử tri.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: