UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tổ chức đợt giám sát kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Chuyên mục: Tin hoạt động của HĐND | Đăng ngày: 18/10/2023

Thường trực HĐND huyện Tuy An tổ chức giám sát kết quả thực hiện

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn xã An Thạch

Sáng 17/10, Thường trực HĐND huyện Tuy An tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn xã An Thạch (Huyện Tuy An) từ ngày 1/7/2021 đến 30/6/2023. Đây là đơn vị đầu tiên được Thường trực HĐND huyện Tuy An tổ chức giám sát trong đợt giám sát chuyên đề về công tác này.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã An Thạch có 261 trường hợp người có công đang được địa phương quản lý. Trong số này, có 66 trường hợp đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Số còn lại đã hưởng trợ cấp một làn. Toàn xã có 105 liệt sỹ, trong đó có 33 liệt sỹ được thân nhân chủ yếu quản Bằng Tổ quốc Ghi công. Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện qua hệ thống Bưu điện Văn hóa xã, hoặc chi trả tận nhà, đảm bảo chi đúng, chi đủ. Công tác vận động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luân thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Từ năm 2021 đến nay, nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn luôn được xã An Thạch chú trọng quan tâm và triển khai thực hiện đạt được những kết quả thiết thực. Trong các dịp Lễ, Tết địa phương đã trao tặng gần 2.300 lượt phần quà của Chủ tịch Nước, quà của tỉnh, của huyện và của xã cho các đối tượng chính sách, người có công, với trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh và của huyện đã hỗ trợ xây dựng  mới 2 căn “nhà tình nghĩa”, sửa chữa 6 căn nhà khác cho gia đình chính sách, với tổng trị gía hơn 245 triệu đồng. Tổ chức điều dưỡng tại nhà, điều dưỡng tập trung  trong và ngoài tỉnh cho 94 trường hợp…

Theo kế hoạch, đợt giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2021 đến 30/6/2023 sẽ được Thường trực HĐND huyện Tuy An thực hiện giám sát tại 2 cơ quan và 5 xã, thị trấn.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: