UBND huyện Tuy An
Tuy An: Thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Chuyên mục: Tin hoạt động của HĐND | Đăng ngày: 18/12/2023

Đ/C Hồ Ngọc Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp Thứ Mười Sáu

Trong 2 ngày 14 và 15/12, HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười Sáu (Kỳ họp thường lệ cuối năm), nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại địa phương năm 2024.

Theo báo cáo tại Kỳ họp, trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều yếu tố gây bất lợi, khó khăn, như thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, giá cả một số mặt hàng nhiên liệu, vật tư tăng cao đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của người dân tại địa phương. Nhưng nhờ được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của tỉnh, sự tập trung chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ, chung sức của người dân, doanh nghiệp tại địa phương. Nên huyện Tuy An thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, đáng chú ý đã đưa tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ gần 12.123 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước hơn 125,7 tỷ đồng, đạt 112,6% kế hoạch, Giải quyết việc làm cho hơn 5.560 lao động, đạt 100,4%. Xóa 52 nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo, đạt 260% kế hoạch. Tình hình quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định. Giao quân đạt 100%.

Với mục tiêu tập trung ưu tiên giữ vững, ổn định nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh cho người dân và trên cây trồng vật nuôi. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện đột phá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương, trong năm 2024, huyện Tuy An phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất đạt trên 13.936 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương hơn 102,7 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 5.710 người. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng. Xóa 21 nhà tạm cho hộ nghèo. Đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 25%. Thực hiện giao quân đạt 100%. Tiếp tục giữ vững tình hình quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Kỳ họp Thứ Mười Sáu HĐND huyện Tuy An khóa XI diễn ra trong 2 ngày (14 và 15/12). Kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua 4 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, về thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2024, về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, Kỳ họp còn thực hiện quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: