UBND huyện Tuy An
Tuy An: Nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp xã

Chuyên mục: Tin hoạt động của HĐND | Đăng ngày: 30/12/2023

Đ/C Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt

Sáng 27/12, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Mạng lưới Nữ đại biểu HĐND cấp xã huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức buổi sinh hoạt, với chủ đề “Nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp xã”.  

Tại buổi sinh hoạt, 55 nữ đại biểu HĐND của 15 xã, thị trấn ở huyện Tuy An đã được Hội LHPN tỉnh và Mạng lưới Nữ đại biểu HĐND cấp xã huyện Tuy An phổ biến và trao đổi các nội dung đáp ứng về cơ sở pháp lý, tính khả thi, hiệu quả và các điều kiện khác để đưa vào kế hoạch xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp xã. Trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật từ việc tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến của các ban ngành liên quan và các đối tượng chịu tác động của Nghị quyết, lấy ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND trước khi trình HĐND xã thông qua tại Kỳ họp.

Đồng thời, lưu ý khi xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật cần tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cần xác định rõ các nội dung lấy ý kiến phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là đối với các dự thảo Nghị quyết có tác động sâu rộng đến đời sống của Nhân dân.

Đây là buổi sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng và ban hành nghị quyết HĐND cấp xã, đảm bảo Nghị quyết có tính khả thi cao, đi vào thực tế cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: