UBND huyện Tuy An
Tuy An: Thông qua 3 Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung phát triển kinh tế, xã hội

Chuyên mục: Tin hoạt động của HĐND | Đăng ngày: 15/11/2023

Các Đại biểu HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026  thông qua các Nghị quyết

Sáng 14/11, HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười Lăm (Kỳ họp chuyên đề), nhằm xem xét, quyết định điều chỉnh một số nội dung phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Trên cơ sở tờ trình của UBND huyện Tuy An và căn cứ theo tình hình thực tế nguồn thu đến thời điểm hiện tại, dự kiến nguồn thu được trong năm 2023 tại địa phương và nhằm phù hợp với khả năng thu tiền sử dụng đất, cũng như đảm bảo kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023. Sau khi tập trung xem xét, thảo luận, Kỳ họp thứ Mười Lăm HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy An từ nguồn sử dụng đất từ 115 tỷ đồng xuống còn 55 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng so với kế hoạch được giao từ đầu năm.

Cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện Tuy An đã xem xét 2 tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp Quốc gia đền thờ Lê Thành Phương (xã An Hiệp, huyện Tuy An) và tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp Quốc gia địa đạo gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An) thành Dự án tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử cấp Quốc gia đền thờ Lê Thành Phương và Dự án tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo gò Thì Thùng. Nguyên nhân điều chỉnh, thay tên 2 Dự án này nhằm phù hợp với Điều 19, Điều 20 của Thông tư 15/2019/TT - BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Kỳ họp thứ Mười Lăm HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và 2 Nghị quyết về  điều chỉnh, thay tên 2 Dự án tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử cấp quốc giađền thờ Lê Thành Phương và địa đạo gò Thì Thùng.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: