UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục chú trọng công tác thanh niên trong tình hình mới

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 25/03/2021

Các Đ/C Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Hồ Ngọc Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND

huyện trao giấy khen của Ban Thường vụ huyện ủy cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc

trong thực hiện công tác thanh niên, giai đoạn 2018 - 2020.

Ngày 25/3, Huyện ủy Tuy An tổng kết công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2018 - 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác thanh niên gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) luôn được các Cấp ủy Đảng ở huyện Tuy An chú trọng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp bộ Đoàn thực hiện hiệu quả các phong trào lớn của Đoàn. Trong đó, đáng chú ý, trong giai đoạn 2018 - 2020, các Cơ sở Đoàn đã giới thiệu 210 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Có 18 cán bộ Đoàn tham gia Cấp ủy cùng cấp. Các cấp bộ Đoàn trong huyện đã phối hợp xây dựng 2,5 km bê tông các tuyến đường liên thôn, liên xã, trị giá khoảng 650 triệu đồng. Thực hiện công trình “thắp sáng đường quê” với hơn 350 bóng đèn chiếu sáng, chiều dài hơn 18,5 km, trị giá khoảng 350 triệu đồng. Tư vấn giới thiệu việc làm cho 400 đoàn viên thanh niên, duy trì và thành lập mới 38 tổ tiết kiệm và vay vốn do thanh niên làm chủ, với tổng dư nợ hơn 47 tỷ đồng. Từ nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ, đã xây dựng 03 căn “nhà tình nghĩa”, “nhà nhân ái” tặng cho hộ đoàn viên và gia đình học sinh đang gặp khó khăn về nhà ở.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, Huyện ủy Tuy An tiếp tục coi trọng việc triển khai thực hiện công tác thanh niên gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hệ thống chính trị các cấp. Chú trọng tạo bước đột phá trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng Tổ chức cơ sở đoàn, hội vững mạnh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống và pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào của Đoàn, như phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", phong trào thi đua “Tuy An chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức trao tặng 4 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và huyện ủy Tuy An khen thưởng 4 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thanh niên, giai đoạn 2018 - 2020./.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter