UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 12/05/2022

Quang cảnh Hội nghị triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

Sáng 11/5, UBND huyện Tuy An triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Với mục tiêu ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số tại địa phương. Trong thời gian đến, huyện Tuy An tập trung kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng các tính năng của chíp điện tử gắn trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID trong lĩnh vực của đời sống, xã hội. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, tính đến thời điểm này, địa phương thực hiện giải quyết 25 dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công và đã tiếp nhận giải quyết gần 350 trường hợp bằng dịch vụ công. Thu nhận hồ sơ, cấp mới, cấp đổi căn cước công dân cho người dân đạt trên 96% dân số và hơn 1.060 hồ sơ định danh điện tử. Cập nhật gần 1.700 trường hợp hỗ trợ ảnh hưởng COVID - 19. Lập danh sách 2.098 hộ nghèo, 2.797 hộ cận nghèo, 6.230 người cao tuổi, gần 1.850 người có công để đề nghị cập nhật và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đã có 5 cơ quan và 12 UBND xã, thị trấn đăng ký tài khoản kết nối, xác thực thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính. 

Dịp này, UBND huyện Tuy An ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn, với 15 thành viên và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ công tác này.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter