UBND huyện Tuy An
Tuy An: Gặp gỡ ứng cử viên HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 27/04/2021

Đ/C Lê Xuân Ngọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An cung cấp thông tin cho các ứng cử viên

Ngày 26/4, Ủy Ban Bầu cử (UBBC) và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An tổ chức gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại đây, UBBC huyện Tuy An công bố quyết định và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử. Lãnh đạo UBND huyện Tuy An cung cấp đến các vị ứng cử viên một số thông tin về tình hình chí trị, văn hóa xã hội của địa phương giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025 và trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm nhằm tạo điều kiện cho các ứng cử viên xây dựng và báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình tại các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An giới thiệu đề cương hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của các ứng cử viên. Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri và hướng dẫn một số nội dung thực hiện việc vận động bầu cử theo Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp quy định.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Tuy An, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba,Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện Tuy An đã lập danh sách chính thức 53 ứng cứ viên đại biểu HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở này, UBBC huyện Tuy An đã phân bổ các ứng cử viên về ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử, để bầu chọn 32 đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, Hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri, để vận động bầu cử ở huyện Tuy An sẽ diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 20/5.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: