UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 14/04/2021

Thường trực huyện ủy khen thưởng các cá nhân

Sáng 14/4, Huyện ủy Tuy An sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với 07 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 66-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An về “ Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, các cấp ủy, cơ sở Đảng ở huyện Tuy An đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, thiết thực.  Nhờ vậy, đã xây dựng và nhân rộng được trên 70 mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực. Qua đó đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cũng như tăng cường tính kỷ cương, kỷ luật hành chính và tạo chuyển biến tích cực trong phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đối với mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch 66 - KH/HU của huyện ủy Tuy An, trong 7 năm qua, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh và huyện Tuy An đã nhận giúp đỡ 32 thôn khó khăn và gần 1.400 hộ nghèo tại địa phương, với số tiền và hiện vật gần 3,7 tỷ đồng. Qua đó, giúp cho 255 hộ vươn lên thoát nghèo và 130 học sinh có điều kiện tiếp tục đến trường.

Nhân dịp này, huyện ủy Tuy An khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với 07 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 14/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 66-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An về  “ Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: