UBND huyện Tuy An
Huyện uỷ Tuy An: Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 06/06/2023

Đồng chí Hồ Ngọc Thanh, phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo lớp học.

 

Sáng ngày 6/6/2023, Huyện ủy Tuy An tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II năm 2023 cho trên 110 quần chúng ưu tú thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên tham gia lớp học sẽ được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về Đảng, biết được quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng, cũng như những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Từ đó, xác định động cơ đúng đắn, không ngừng ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng để đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter