UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 01/04/2021

Thừa ủy quyền, Đ/C Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tuy An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua ở huyện Tuy An

Chiều 31/3, UBND huyện Tuy An tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng chung tình hình dịch bệnh COVID – 19, nhưng phong trào thi đua yêu nước ở huyện Tuy An luôn được duy trì hiệu quả. Nổi bật là đã tập trung thực hiện ba nhiệm vụ đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Đáng chú ý, qua thực hiện các phong trào thi đua, đã đưa giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.490, đạt 103,8% so với kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng giá trị thương mại dịch vụ và du lịch đạt 3.916 tỷ đồng, đạt 102,5% so với kế hoạch, tăng trên 20,5%. Thu ngân sách trên 140 tỷ đồng, đạt 127% so với dự toán tỉnh giao và tăng 32,5%. Xóa 76 nhà ở tạm bợ, đạt 101% so với kế hoạch…Tình hình chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được duy trì, củng cố.

Với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng há thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào thi đua năm 2021 được UBND huyện Tuy An phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và trong các tầng lớp nhân dân thực hiện 9 nội dung. Trong đó, tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực điều hành, đạo đức công vụ và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề cho người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề, như “Dân vận khéo”, “Tuy An chung sức, chung lòng xây dựng Nông thôn mới” “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường xây dựng Tổ chức Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh nhằm tạo tiền đề đưa huyện Tuy An về đích Nông thôn mới vào năm 2023 và trở thành thị xã vào năm 2025.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, huyện Tuy An có 1 tập thể và 4 cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 6 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân khác được UBND tỉnh, huyện Tuy An khen thưởng.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter