UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phổ biến, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 19/09/2022

Đ/C Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án 3863 huyện Tuy An phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Sáng 16/9, Ban Chỉ đạo Đề án 3863 huyện Tuy An tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025 cho cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác tư pháp, báo cáo viên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và 15 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại đây, lớp tập huấn đã được các báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phổ biến, trang bị những kiến thức cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tại Kỳ họp thứ Mười, Quóc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam với 6 chương, 36 điều. Luật quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc và nhiệm vụ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Tiếp đến, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2021/NĐ - CP, về quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam, gồm 4 chương và 29 điều. Quy định cụ thể về hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng, chính sách ưu đãi, chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chính quyền địa phương các cấp trong phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới…

Tại lớp tập huấn, Ban Chỉ đạo Đề án 3863 huyện Tuy An yêu cầu các Cấp ủy Đảng, Chính quyền và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, phổ biến và tuyên truyền sâu rộng Luật Biên phòng Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Từ đó nâng cao trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter