UBND huyện Tuy An
Tuy An: Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 26/04/2021

Đ/C Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tuy An phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 24/4, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Huyện ủy Tuy An phối hợp tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tuy An.

Tại đây, hơn 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các đơn vị đã được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các chuyên đề về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Một số điểm mới, nổi bật trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 tới (2021 - 2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 2021 - 2025. Công tác chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại Hội nghị này, Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An yêu cầu các Cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là việc làm thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ và là một trong những  nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ đảng viên nắm vững và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng. Qua đó  tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: