UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hướng dẫn Quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 25/05/2023

Đ/C Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tuy An phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Sáng 24/5, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An phối hợp hướng dẫn Quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ chủ chốt, đại biểu HĐND các cấp ở huyện Tuy An.

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian đến, việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở huyện Tuy An được thực hiện trong thời gian giờ hành chính, hoặc buổi tối, ngày nghỉ, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, quan, đơn vị. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Tổ đại biểu có trách nhiệm tố chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri. Chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày bế mạc Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp. Đối với tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng, Thường trực HĐND huyện căn cứ chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện trong năm, Hoặc các nội dung Nghị quyết HĐND huyện sắp ban hành có phạm vi ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích của Nhân dân hoặc Nghị quyết đã ban hành qua triển khai thực hiện trong thực tiễn còn nhiều bất cập, vướng mắc.

Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, hoặc Ban chấp hành Công đoàn báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri và gửi đến Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt tiếp xúc cử tri. Thường trực HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do các đại biểu gửi đến, phân loại chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter