UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa VIII và HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 09/06/2023

Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Tuy An tiếp thu, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri xã An Mỹ trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa VIII và HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tối ngày 7/6, các đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 5) và đại biểu HĐND huyện Tuy An (đơn vị bầu cử số 10) tổ chức tiếp xúc với cử tri xã An Mỹ (huyện Tuy An) trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa VIII và HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là Hội nghị tiếp xúc cử tri lần đầu tiên được tổ chức ngoài giờ hành chính (Ban đêm) ở huyện Tuy An, theo hướng dẫn mới của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh và Ban thường trực HĐND tỉnh về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại buổi tiếp xúc cử tri, lần lượt các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 5 và đại biểu HĐND huyện Tuy An tại đơn vị bầu cử số 10 đã báo cáo đến cử tri dự kiến thời gian, nội dung và chương trình của Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa VIII và HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, ở huyện Tuy An trong 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước đó.

 Cử tri xã An Mỹ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, của huyện Tuy An đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời, kiến nghị các cấp Chính quyền, cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Giải quyết việc làm cho các sinh viên cử tuyển. Đầu tư xây dựng kè biển thôn Giai Sơn (xã An Mỹ) nhằm tránh tình trạng triều cường xâm thực gây hại đến nhà cửa, tài sản của Nhân dân. Tập trung xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường và tăng cường xây dựng các công trình đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Sớm đầu tư xây dựng, tôn tạo Di tích lịch sử nơi thành lập Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên, gắn với nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh (thôn Hòa Đa, xã An Mỹ). Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Tuy An tiếp thu, ghi nhận và sẽ tổng hợp để gởi đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Ngoài ra, một số vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, của huyện đã được các đại biểu trao đổi, làm rõ theo nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: