UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 01/04/2021

Đ/C Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An khen thưởng các cá nhân

đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2020.

Sáng 31/3, UBND huyện Tuy An tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, công tác CCHC ở huyện Tuy An đã có bước chuyển biến tích cực. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được UBND huyện và 15/15 xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cũng như trên Cổng thông tin điện tử  của huyện. 100% đơn vị sự nghiệp đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 100% đơn vị hành chính thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính. Một số cơ quan ngành dọc đã cử cán bộ tham gia cùng với Bộ phận một cửa để giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu. Đáng chú ý, trong năm 2020, UBND huyện đã tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính”. Qua thực hiện 16 lượt kiểm tra về kỷ luật kỷ cương hành chính tại 23 cơ quan đơn vị, địa phương, UBND huyện ghi nhận không có trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm.  UBND huyện và các xã, thị trấn đã tiếp 85 lượt công dân và đã triển khai thẩm tra, xác minh ,giải quyết thoả đáng, kịp thời theo yêu cầu của công dân…

Trong năm 2021, huyện Tuy An tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác CCHC. Chú trọng xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ. Tăng cường các giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chủ yếu là lĩnh vực đất đai. Quan tâm nâng cao chất lượng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng vị trí việc làm đảm bảo hiệu quả  nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông …Qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Dịp này, UBND huyện Tuy An khen thưởng 4 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2020.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter